Naše budoucnost

Zřejmě všichni bychom chtěli vědět, jaká nás čeká budoucnost. Pro mnohé je to lákavá představa. Proto řada lidí se zabývá právě tím, že víceméně úspěšně předvídá budoucí události.

Tato věda se nazývá futurologie, tj. teorie o budoucnosti, nebo se zabývá výzkumem různých budoucností. Užití tohoto oboru je široké, např. astronomie, teologie, ale i design, technologie a biologie.

Vědci používají složitá zařízení a obrovské částky peněz k tomu, aby vytvářeli různé předpovědi, např. jaký dopad bude mít znečištění životního prostředí na naší planetu nebo zda bude v místě, kde žijeme pršet či svítit slunce.

Analytici předpovídají či vytvářejí prognózy, tj. vývoj rozhodujících veličin ekonomického systému, buď podniku nebo národohospodářství, vývoj sociologického a politického systému. To znamená, že vytvářejí analýzu, která znamená rozbor – metodu zkoumání složitějších skutečností rozkladem na jednodušší. Pracují se statistickými údaji a s jejich pomocí předpovídají vše možné, a to nejen ve filozofii, ale i v běžném životě.

Protikladem je syntéza.

Taktéž staré prameny bývají vykládány jako proroctví, viz Nostradamus, že 21. prosince 2012 dojde k dramatickým událostem. Toho však využívají náboženští vůdci, kteří předpovídají celosvětové katastrofy, aby varovali lidstvo za účelem získání stoupenců.

I jasnovidci tvrdí, že mají zvláštní schopnost předpovídat budoucnost.

Existuje nějaký spolehlivý způsob, jak nahlédnout do budoucnosti? To je otázka, kterou stojí za to položit.

O budoucnosti přemýšlíme všichni. Uvažujeme, jaký bude náš život a jaký bude život našich blízkých. Klademe si otázky, jako – dožije se mé děti lepšího světa? Nebude naše planeta zničena nějakou katastrofou? Mohu pro to něco udělat, abych se mohl mít v budoucnu líp? Tato zvědavost je nám vlastní, přirozeně toužíme po jistotě, řádu a stabilitě.

Kdybychom měli ohledně budoucnosti větší jistotu, mohli bychom se na ni po praktické i psychické stránce připravit. Vše je v nás lidech a někteří jen pasivně čekají, co se stane. Však on to někdo za nás udělá. Jsou pohodlní a obracejí se k Bibli, Bohu či Buddhovi, nebo k jiné víře.

Uvědomme si však, že člověk přetváří svět, a to buď k lepšímu, nebo k horšímu. Je jen na nás, na kterou stranu se postavíme!

Nebuďme pasivní a neřiďme se rčením „po nás potopa“.

Mgr. Václav Komárek, DSSS Ostrava

Reklamy