Pohled na současnost v Ostravě

Byli jsme zastupitelé města Ostravy už v polovině devadesátých let. Byli jsme u toho od počátku. Ne všichni věci pamatují, ne všichni u toho byli od listopadu 1989. V roce 1990 totiž měla Ostrava 332 tisíc obyvatel, letos v roce 2014 se počet trvale přihlášených obyvatel města Ostravy – bez cizinců, přiblíží 290 tisícům – věděli jste to? Z Ostravy za tu dobu odešlo – zmizelo 40 000 obyvatel. To je Třinec. Z našeho města za tuto dobu odešlo více lidí než má dnešní město Třinec. Třinec opustil Ostravu. Každý rok z Ostravy ubude tisíc až jeden a půl tisíce obyvatel.  Musíme také konstatovat, že v uplynulém období přibyly v Ostravě desítky vil a mnohdy takřka paláců nejrůznějších podnikavců, zločinců a snad i poctivých podnikatelů, které město zkrášlují.

To je matematická charakteristika oněch – shodou okolností 25 let – čtvrtstoletí, od listopadu 89. Shodou okolností v tom, že v říjnu budou komunální a senátní volby a zhruba oněch 250 000 voličů města Ostravy bude opět známkovat, oceňovat a poté možná volit ty – kteří k tomuto vývoji také přispěli. Důrazně říkáme – také – vývoj v našem městě byl samozřejmě ovlivněn více celostátním směrem, který určoval parlament země. Strany v dnešním ostravském zastupitelstvu ovšem jsou zhruba stejné pořád od vzniku České republiky, tak jako v českém parlamentu.

Myslíme si totiž, že nepřijme-li nové zastupitelstvo na podzim zvolené – radikální program posilnění města – bude trend – radikálního vylidňování města – POKRAČOVAT. A protože jsme oba realisté – optimista je ten, kdo nemá informace – několik vysvětlení, které zde chceme níže podat si nečiní nárok, že z Ostravy uděláme za 4 roky rozvíjející se  bohaté město s blahobytně žijícími obyvateli. Uvědomujeme si například, že postavením bednistické Fukušimi na Karolině, oživení Masarykova náměstí a jeho okolí není možné. Co si soukromé aktivity s městem dělají je právě u nás do očí bijící – na jedné straně soukromý projekt developera na území bývalé koksovny a proti němu stojící soukromá aktivita firmy vlastnící současný módní dům Ostravica (o nenahraditelnosti bezkonkurenčních interiérů bývalého hotelu Palace raději nemluvit) – exkluzivní vstupní brána do historického jádra města.

Musíme proto velmi přísně rozlišovat co je v kompetenci města – co ještě může a musí udělat jenom město a nikdo jiný to za něho neudělá – a co město neumí a nesmí – prostě zastupitelstvo nemá kompetence ani kraje, ani parlamentu, ani soukromé firmy. O to – případné čtenáře tohoto našeho textu chceme moc poprosit – rozlišujme – CO KOMU PATŘÍ, CO KDO MŮŽE ČI NESMÍ. Zastupitelstvo města Ostravy nedělá zákony této republiky.

V duchu výše definovaného vývoje našeho města tvrdíme, že obvody učinili za čtvrtstoletí práci, kterou si po listopadu vzali za své a že dnes je již jejich počet neoprávněně vysoký. Na zastupitelstvu města Ostravy (ZMO) budeme požadovat matematickou analýzu  ekonomické a správní efektivnosti existence 23 městských obvodů s návrhem jejich snížení na původní 4 – ovšem tak, že tato analýza bude poskytnuta všem občanům města – a ti se v městském referendu rozhodnou, budou-li i nadále chtít platit ze svých daní 19 zbytečných zastupitelstev. V některých částech města pak budovy, které si místní zastupitelé honosně opravili a vybavili za těch 25 let – budou po některé dny v týdnu – a na to zase musí mít vliv lidé, v té které části města – budou pro lidi sedět úředníci těch odborů, které jsou lidmi nejčastěji využívány. Ušetřené peníze budou určeny pro zásadní snížení jízdného v městské hromadné dopravě. Zásadního snížení. Současně navrhneme hlasovat v ZMO o  novém počtu členů ZMO v souladu se zákonem o obcích tak, že navrhneme nejnižší počet zákonem stanoveného počtu pro město velikosti Ostravy – tj. 35. Následně z tohoto počtu bude vypadat i jiný počet členů rady města – bude ho tvořit pouze primátor a 4 jeho náměstci. Tím se nejenom ušetří, ale především pro všechny občany města jasně otevřou oči na ty, kteří budou mít konkrétní odpovědnosti – ale i pravomoce pro jednotlivé oblasti řízení města. Dnes degenerované parlamentní strany budou mít velký problém nalézt nezkompromitované osoby, které se navíc nebudou bát vzít na sebe tíhu takto nově vzniklé odpovědnosti. Otevře se tak prostor pro nové strany a iniciativy z řad občanů města, kteří budou mít zájem otočit vývoj ve městě. Bohužel, toto hlasování (jakoby ho – přirozeně, mohli současné partaje připustit, když jim dnes nejde o nic jiného než o rozdělování koryt) o počtu členů nového ZMO nastane až za 4 roky, protože na podzim zvolené bude mít  ještě počet 55, a v průběhu mandátu počet nelze měnit. Tím ale také chceme zdůraznit, že nám nejde jen o jedno volební období – ale o dobré celé 21. století pro Ostravu.

Už dokonce i Česká televize v pořadu Nedej se, kritizovala projekt, který se realizuje, nerealizuje v korytě řeky Ostravice od soutoku s Lučinou zhruba po Hrušov. Kvalita vody se v této řece zlepšila za uplynulé čtvrtstoletí – ale je to stále nedostatečné pro to, aby z břehů u sadů J.A. Komenského mohly být do budoucna písčité pláže s bezpečným koupáním a plaváním pro obyvatele města – nikoli jen pro koukající občany, chránícími se před jakoukoli sprškou vody, kterou způsobí jejich psy. Zde jde o konkrétní příklad nemožnosti nápravy – pouze s kompetencemi města – bez spolupráce se zastupitelstvem krajským je prostě výsledem to, co zde máme.

Myslíte-li si, že parkování v centru města považujeme za kardinální problém města, kvůli kterému se město vylidňuje – omyl. To je klasický problém, který si člověk vyrobil sám (tak jako se nesmí divit kuřák, že si bude ve stáří  – naříkat na to, že se mu ztěžka dýchá, dýchá-li ještě vůbec). Nastavili-li jsme si způsob života takový, který bez auta je už skoro nemyslitelný – tak se nedivme, že město, které nebylo postaveno na současných zhruba 160 000 evidovaných motorových vozidel – má s nimi problémy. V roce 1989 jich tu jezdilo po městě asi 85 tisíc. Jistě, postavíme nějaké parkovací domy, ale problém hustoty automobilismu vyřešen nebude – dokud bude na světě těžitelná ropa – tento problém zde zůstane. Ze světových metropolí se lze snadno poučit. Lidi zpohodlněli a ti, kterým ruch velkoměsta nevyhovuje, bydlí na vesnicích. My z Ostravy Karlovu Studánku neuděláme a nevěřte jiným – že jo.

Vážení čtenáři – máte povědomí o tom, že je v Ostravě 10 000 neobydlených (tedy již postavených) bytů? To jsou ty améby na Horově ulici u radnice, barák na Hladnovské, ty baráky novodobého nudlismu (podle tvaru oken) na Karolině, ale nejen samozřejmě tyto nové objekty, ve kterých ještě nikdy nikdo zatím nebydlel – ale především volné byty v ostravských panelácích a činžácích. Volné byty v rodinných domech, kde v 10 – 12 místnostech žijí dva, často i jen jeden starý člověk. Projekty – jako kupříkladu ony budky na severu Hošťálkovic – pod vysílačem – stále kupodivu pokračují. Vědí to vůbec oni stavitelé, že z tohoto města, opakujeme posté – každý rok od roku 1989 bez přestávky a nezadržitelně mizí 1 000 – 1500 obyvatel našeho města. Pro koho to staví? – se ptáme. Tedy z peněz daňových poplatníků – rozpočtu města, nesmí jít v novém volebním období ani koruna na výstavbu těchto prázdných  bytů. Všechny takto uspořené a získané  postředky– musí jít na startovací byty pro mladé rodiny,  na bydlení pro seniory, či do zásadního zlevnění městské hromadné dopravy. Občanům předložíme analýzu – kde všude oněch 10 000 neobydlených bytů ve městě je.

V novém volebním období 2014 – 2018 vyprší smlouva , kterou má město s francouzskou společností na obhospodařovávání městské kanalizační a vodovodní sítě včetně městské čistírny odpadních vod (pokud nějakými dodatky si Francouzi již neprodloužili toto ždímání obyvatel města o jejich peníze). Město musí odkoupit podíl Francouzů,  který oni v OVAK-u získali díky kuponové privatizaci. Každoroční zvyšování poplatků za vodné a stočné se děje totiž jenom proto,  aby tato akciovka vytvářela zisk, který ze 70 % odchází do Francie ( takový podíl v této akciovce mají Francouzi). Město musí zvolit model pro správu vodovodů a kanalizací stejný – jako je tomu u stoprocentně městského podniku OZO. Města tady nejsou od toho, aby v městských společnostech, které slouží všem, či většině občanů, vytvářela zisk. Jde o přirozené monopoly, kterými město nemůže zvyšovat náklady svých obyvatel na své bydlení ve městě. Ve městě po jehož ulicích dnes brouzdá evidovaných oficiálních, přiznaných 25 000 nezaměstnaných. Toto jsou kompetence jenom města a právě města, zde se nelze vymlouvat na nekompetentnost českého parlamentu. Cena vody z Kružberku, Žermanic, Bašky, Morávky, Olešné, Těrlicka, Slezské Harty, z podzemních zdrojů ostravských – v Nové Vsi, či v Bělském lese je a bude dlouhodobě stále stejná ,  protože voda je podle Krajíčkova zákona nevyčerpatelná surovina. Je to něco jiného než těžit ropu v Kuvajtu, na Sibiři, ve Venezuele či Nigérii – tam už těžba bude vždy jen dražší – a jednou skončí. S vodou je to jinak, vážení. Proto francouzský model ždímání peněz z neznalých východoevropanů, který jsme v počátku devadesátých let vůbec nepochopili – musí skončit. Občan bude za vodu platit jenom tolik, kolik musí – ne tolik – aby zbylo  i na bezpracné zisky pro jakési vydřiduchy, kteří využili geniální české kuponovky nikde jinde na světě se již neopakující.

U stoprocentně vlastněné městské společnosti zajišťující rozvod  a výrobu tepla ve městě je to jinak. Byla v roce 2002 bez výběrového řízení prodána opět jakési francouzské společnosti (zajímavá shoda okolností), prodej prošel v ZMO o jeden jediný hlas, petice občanů města proti tomuto morálnímu lupu za všedního dne – tehdy,  byla pochopitelně v tomto zkorumpovaném státě – zbytečná. My – budou-li to ovšem občané města chtít – to napravíme. Za 400 miliónů korun odkoupíme tuto městskou společnost zpět (oni ji koupili za 600, 200 měli okamžitě po vstupu do společnosti na terminovaných vkladech – tržní cena ale této transakce – největší stoprocentně vlastněné městské společnosti tehdy v České republice byla 3 000 000 000 korun). Model vytvoříme stejný jako v OZO – společnost bude vykazovat náklady jen ty, které zajistí provoz podniku – bezpečné zabezpečení tepla z centrálního zásobování pro obyvatele města. Nebude vytvářet zisk. Ten se dnes vytváří jen z důvodu jeho odvádění do Francie. U této společnosti 100% podílem. Město nesmí odírat své obyvatele ve stavu , ve kterém se město dnes nachází. Nakonec bude to zcela v intencích toho, co dělají vyspělé demokracie – ve Francii samotné, by si toto města nemohla dovolit.

Vysvětlit ovšem všem, rozdíl mezi přirozeným monopolem a výrobou aut, rohlíků či košil atd.  – není lehké. Ne všichni pochopili, že v systému (my ho zatím nejsme schopni pojmenovat – protože prostě v Česku jméno nemá), který se snažíme tvořit a tu nutně musíme zabrouzdat mimo municipální politiku, že ve státě nemůže fungovat vše jenom na soukromé bázi (a o tom jak taky může fungovat soukromník, jsme se zmínili v případě torza ostravské Ostravice). Musí vedle sebe kooperovat – ještě lépe českým slovem – spolupracovat –  ryze soukromá společnost, mezinárodní korporace, soukromá fyzická osoba podnikající, družstvo, ale také společnost městská, krajská (případně regionální) a státní – právě pro oblasti, se kterými jsme se bohužel při osvětlování problémů před komunálními volbami v roce 2014 – v Ostravě, střetli.

Už jenom jeden problém Ostravy závěrem k naší stručné analýze a osvětě. Jestliže jeden z vítkovických provozů dnes potřebuje jednu miliardu na postavení technologie na vyčištění úletů ze své technologie – do ovzduší – tak tyto peníze tomuto soukromému subjektu poskytne v plné výši stát. Udělá to pro Ostravu, protože tím udrží dĺouhodobě zaměstnanost 250 pracovníků tohoto provozu. Poskytne je proto, protože za posledních dvacet let rozdal tento stát kdejakému Asiatovi miliardové dotace a daňové úlevy proto – aby si zde postavil něco, o čem nemáme vůbec jasnou představu – zdali toto tu bude ještě za deset let. Miliarda do této ekologické technologie je zcela adekvátní tomu,  kolik je dnes zapotřebí peněz k vytvoření jednoho trvalého pracovního místa (zde opět musíme učinit malou odbočku – trvalé pracovní místo je takové, kdy zaměstnanec má relativní jistotu práce na 10 – 20 let – každý rok 252 pracovních dnů,  denně 8-hodinová šichta s pěti týdny dovolené – to je trvalé pracovní místo a rádi bychom jej definovali ne na deset, dvacet – ale na celoživotní limit člověka tedy 40 let; vše ostatní se stává v této zemi jen příležitostnou brigádou či nějakou náhodnou sezónní hoknou). Takto konkrétně budeme řešit nedýchatelno v tomto městě přes zimu – nikoli stížnostmi na stát, který je stejně zkorumpovaný a prolhaný jako radnice tohoto města. Již v devadesátých letech jsme učinili konkrétní kroky k vyjasnění toku financí ze státního rozpočtu do tohoto kraje a města, města objektivně postiženého, ale Prahou stále vysmívaného a tedy také proto finančně silně diskriminovaného.

Výměna všech zbývajících starých lokálních topenišť za ekologická s výrazným přispěním státu jejich vlastníkům , neboť ten je to tomuto kraji a městu dlužen, bude pokračovat.

Pokračování budování ekologických technologií zabezpečujících relativně čistý provoz ostravského hutního podniku včetně mariánskohorské chemičky, bude prezentovat výraznější spoluprací s krajským zastupitelstvem,  neboť instrument integrovaného povolení ( který definuje limity znečišťujících látek do ovzduší) jež umožňuje existenci těchto největších znečišťovatelů na území města, je v rukou kraje ne radnice.

Budeme po celý rok šmidlit a vysávat ulice a cesty v celém městě – jeho 214 km2, uklízet a čistit město pro jeho obyvatele, ne že bychom bez rozhodnutí obyvatel v městském referendu, vyhazovali miliony za koupě jakýchsi fotbalových družstev či jiných magořin, které se v tomto městě za posledních 12 let udály.

Dělnická strana sociální spravedlnosti i Strany práce respektují platnou ústavu, všichni lidé v této zemi jsou si podle ní rovni, proto žádná skupina obyvatel města nebude protěžována, nepřizpůsobiví lidé nebudou jezdit zadarmo městskou hromadnou dopravou. Městští strážníci nebudou městem chodit na procházky, ale jejich práce se stane prací pro lidi v tomto městě – jinak tuto práci, kterou si dobrovolně vybrali, nebudou dělat.

Volební program vycházející z tohoto našeho textu,  DSSS a SP předloží společně občanům Ostravy v září. Pokud opět 65% voličů v Ostravě – tak jako v roce 2010, nebude v komunálních volbách volit,  nic se nezmění a tedy tendence ,  které jsme zde zřetelně uvedli,  budou pokračovat.

Není možné proto přece volit parlamentní strany.

RNDr.Radoslav Štědroň , Mgr. Václav Komárek

 

Reklamy