Volební program do Zastupitelstva města Ostravy

Dělnická strana sociální spravedlnosti a Strana práce předkládá občanům Ostravy tento společný volební program do Zastupitelstva města Ostravy na volební období 2014 – 2018:

 Uklizené a barevné město

1/

Všechno to tu v prvé řadě uklidíme. Nejen Masarykovo náměstí, náměstí SNP, u Kotvy a Hlavní třídu v Porubě, celé město ve všech obvodech – celých 214 km2 se musí vysmýčit do posledních koutků a městských zákoutí, včetně džungle podél železničních tratí.

Bez diskuse jsou pro nás příkladem a vzorem města švýcarská, tento náš cíl pomůže udržet obyvatele našeho města zde. Za čtyři roky nesmí být v Ostravě občan, který by nebyl s pořádkem ve městě – spokojen.

2/

V ZMO navrhneme vyhlásit městské referendum o budoucím počtu městských obvodů. Navrhneme čtyři – rozhodnutí bude na občanech města. Byrokracie a finanční náklady spojené s udržováním 23 městských obvodů jsou neadekvátní tomu, co občan dnes ve městě potřebuje a chce. Zároveň v konci volebního období navrhneme ZMO, aby schválilo budoucí počet členů ZMO na nejnižší možné zákonné úrovni – tedy 35 členů.

3/

Všechny ušetřené peníze z neefektivního řízení města budou vloženy do zásadního snížení cen za používání městské hromadné dopravy. Dopravní podnik přeměníme na příspěvkovou organizaci města. Tento podnik, který je nejvyšším integrujícím prvkem celého města bude naší prioritou.

4/

Snížíme ceny vodného, stočného a zásadním politickým vlivem donutíme majitele firmy zásobující město teplem a teplou vodou k stejnému kroku; odkoupíme zpět tento podnik do majetku města, zrovna tak i podíl cizí firmy v městských vodovodech a kanalizacích.

5/

S krajem budeme spolupracovat na dalším možném snížení emisí průmyslových podniků ve městě. Stát je tomuto městu nesmírně dlužen, na ekologických technologiích omezující emise škodlivých látek do ovzduší, se proto musí podílet spolu s největšími znečišťovateli ve městě.

Naším cílem rovněž bude vyměnit všechny zbývající neekologické kotlíky v lokálních topeništích města za nové – s pomocí státu.

6/

Protože je ve městě 10 000 neobydlených bytů – zjistíme jejich rozmístění a zveřejníme lidem ve městě tyto okamžité možnosti nového bydlení.

7/

Ve městě se již nebudou stavět další bedny – hyper, supermarkety. Je jich zde již moc, musíme dělat vše proto, aby tu vznikaly nové trvalé pracovní příležitosti – což ovšem – upozorňujeme všechny občany, je dnes především otázky státní politiky – a ta je navíc – v tomto nesvrchovaném státě, výrazně negativně ovlivněna nastavenou politikou EU.

8/

Vyzkoušíme – také proto jako náš příspěvek zrodu trvalých pracovních míst – zřízení městského stavebního podniku pro realizaci městských staveb. Jako přirozeného a rovnocenného konkurenta ostatním stavebním firmám.

9/

Zintenzivníme dnes pozastavené práce na postavení Závodu na komplexní zpracování odpadu. Nejenom proto, že nechceme výstavbu dalších skládek v české krajině – ale také proto, aby zde vznikl další podnik, který může trvale zaměstnávat alespoň 300 pracovníků.

10/

Městská nemocnice zůstane městskou, nejen z důvodu miliard korun do ní vložených za posledních 20 let.

11/

Ostražitě budeme sledovat výstavbu prodloužené Rudné směrem na Opavu. Už měla být dávno postavena.

12/

Vědecká knihovna umístěná v radnici je nedůstojná tohoto města. Se státem – který je tomuto městu tolik dlužen, budeme jednat o možnosti postavení nové vědecké knihovny v našem městě pro tento kraj – podle projektu architekta Kaplického.

13/

Všechny tělocvičny (případně hřiště) v základních školách, které jsou majetkem města, budou otevřeny po vyučování denně kromě prázdnin pro veřejnost zadarmo. Z rozpočtu města budeme platit hlídače po dobu jejich otevření. I tím skromně přispějeme k vytvoření trvalých pracovních míst.

14/

Znovu postavíme na místě jednoho z prvních (tedy nejstarších) koupališť v Československu – koupaliště na Hulváckém kopci. Zrovna tak obnovíme bývalé nádherné koupaliště v Radvanicích.

15/

Protože čistota a pořádek ve městě je pro nás prioritou – za tu je odpovědno především ostravské zastupitelstvo – nikoli vláda, ale také krása je něco co ctíme – navrhneme a zadáme ostravským umělcům a studentům příslušných oborů na Ostravské universitě možnost pokreslení (investice města) všech těch obrovských šedých fasád na panelácích a volných plochách tak, aby platilo – že Ostrava bude barevná.

16/

O sporných projektech a akcích týkajících se rozpočtu města budeme navrhovat městská referenda. Miliardy, kterými disponuje městské zastupitelstvo v rámci rozpočtu města nejsou majetkem 55-členů tohoto sboru. Jsou to peníze všech obyvatel města. Proto oni musí mít možnost se ke sporným věcem vyjádřit.

17/

Staré zarostlé trasy báňských drah po celém městě zvážíme využít a přebudovat na cyklistické cesty.

18/

Nikdo nebude jezdit v městských dopravních prostředcích zdarma, nějakou shodou okolností jsou to právě nepřizpůsobiví, kteří diskriminují poctivé občany, kteří za každou jízdu řádně platí příslušné jízdenky MHD. Pokuty dnešního Dopravního podniku nic neřeší. S revizory budou jezdit městští strážníci  a černí pasažéři budou z dopravního prostředku vykázáni na nejbližší zastávce MHD.

19/

Pro bezdomovce, jakožto také výdobytek tohoto režimu, opravíme jeden z desítek prázdných opuštěných objektů ( možné i v některém bývalém průmyslovém areálu) a ve spartanském standardu umožníme těmto naším spoluobčanům důstojněji přežívat tak, aby se nepovalovali a nezavazeli ve městě a v zimě nám tu neumrzávali.

20/

Z peněz daňových poplatníků v žádném případě nebudeme investovat do nových či dalších administrativních budov v tomto městě.

21/

Postavíme v našem volebním období nový domov důchodců pro občany Ostravy a přilehlých obcí.

22/

Obecní peníze zde nebudou proto, abychom za někoho platili nájem či náklady za bydlení, pokud nejde o lidi prokazatelně postižené.

 

Srpen 2014

Reklamy