Jsme ještě právní stát?

Rozklad naší země je dlouhodobý. Po roce 1989 dochází k potlačení morálních principů za účelem získání peněz a moci jakýmkoliv způsobem.

Náprava tohoto rozvratu nebude snadná, ale musí být razantní a zajištěna legislativně. To ovšem není možné, aby se obnovy státu zúčastnili politici, kteří nás do této situace dostali, včetně profláknutých podnikatelů či podnikavců.

Jeden z prominentů, kteří se na této situaci podíleli a podílí, je „nevzdělaný kníže“. Ten, který zostudil náš národ pokoutným uznáním Kosova, kriminalizací prezidenta Beneše, v mezinárodní politice stranil a straní agresorovi a o odsunu sudetských Němců mluví jako o vyhnání, čímž popírá dohody vítězných velmocí.

V současné době rozděluje českou společnost svou záští a nenávistí k prezidentu Zemanovi či k Putinovi, jenž nám vrátil za bývalý SSSR celý dluh, na rozdíl od největšího dlužníka Německa, kde máme přiznaných 360 miliard korun mezinárodně uznaných válečných reparací, a to mimo úroků.

Dnes každého současného ministra čeká nutnost sjednání nápravy v zájmu přežití naší populace, tzn. návrat ke všemu dobrému z minulosti. Avšak největší úkol čeká na ministra vnitra, kde je nutno prosadit realizaci náhrad všech dlužníků státu i s případnou exekucí, a to i členů rodiny a společníků. Proto nás čeká radikální řešení, a to změnou volebního zákona, úplnou změnou Ústavy ČR a přejití k přímé demokracii.

Ano, toto řešení podporuje Dělnická strana sociální spravedlnosti, nástupkyně republikánů. Vzpomeňme jen na zrušení základní vojenské služby, což byl jeden z programových bodů SPR-RSČ, jak se všichni smáli a tvrdili, že je populistický.

Tuto variantu chceme změnit a přizpůsobit současným požadavkům doby obnovením vojenské služby v délce 6-12 měsíců (to rozhodne občan a schválí parlament), a to z těchto důvodů – částečné řešení nezaměstnanosti, získání zodpovědnosti a vnitřní kázně, změna myšlení (občan nemíní bojovat za cizí zájmy a kapitál). Ten, který absolvoval tuto základní povinnost (muž či žena), bude upřednostňován v získání o práci ve státní správě či státního nebo polostátního podniku. Další výhoda pro stát je okamžitá pomoc vojáků při živelných pohromách a katastrofách, ale i zvyšování vědomí sociálního cítění a sounáležitost k svému národu, na které se dnes zapomíná.

Určitý paradox v současné době je návrh na zavedení „domovského práva“ z dílny TOP09. Tento bod programu měla a má jako jediná DSSS! Včetně řešení vyplácení sociálních dávek a poskytnutí domova „bezdomovcům“. Je to opět manipulace voličů?

EU se to asi nebude líbit, proto buďme sví a začněme používat svůj „selský rozum buranů“, i za cenu vystoupení z EU. Máme dost vzdělaných lidí, kteří nejsou s morálkou na štíru a jsou schopni to radikální řešení přijmout v zájmu občana s většinovou podporou stejně smýšlejících prostých lidí.

Ano, život je změna, která bude záležet jenom na nás a ne na lidech s minimálními životními či pracovními zkušenostmi dle přísloví „sytý hladovému nevěří“ či „odstraň plevy od zrna“.

 

Mgr. Václav Komárek, DSSS Ostrava

Zdroj: internet

 

Reklamy