Práce a demokracie

Mnoho lidí si myslí, že pracovat manuálně je pod jejich úroveň. Upínají se k myšlence, že budou dělat jenom tak dlouho, dokud neseženou něco lepšího. Proč má tolik lidí pocit, že těžká či manuální práce není pro ně? Ano, jsou ovlivněni médií, která často vykreslují ideální život v přepychu a pohodlí. Názor, že čím víc musí pracovat,…