Mladá generace a její výchova

Kde se bere v dětech a mládeži agresivní chování, ovládat druhé a vědomě jim ubližovat? Co vede děti k vandalismu a experimentování s návykovými látkami? Tyto otázky jsou aktuální v ČR, ale i v dalších evropských státech.

Současná doba vyznává kult mládí. Má to svou logiku – mládí je progresivnější než stáří. A k tomuto nástupu dochází při každých společenských změnách, a to jak změny pozitivní, tak i negativní.

Kult mládí, síly a bohatství se stal reklamním sloganem a nyní je životní filozofií známé části společnosti. K prestiži reprezentování majetkem, ovládání druhých vede bezohledná dravost a slušnost je vlastně nevýhodou. Agresivita při řešení konfliktů končí poraněním či smrtí.

Tato situace je natolik vážná, že se o ní diskutuje, avšak se neřeší.  Jde totiž o přístup státu k rodině. S tímto „oficiálním“ přístupem k rodině souvisí zvýšená rozvodovost a neochota k rodinnému soužití.

Pokud není rodina dostatečně pevná a hájená státní mocí, je její vliv na děti výrazně menší a s tímto problémem se setkávají učitelé, jejichž prestiž a autorita díky tzv. liberálního přístupu spadla na minimum. Dnešní žáci vědí, co si mohou dovolit, ale jako by nevěděli, co si dovolit nesmějí.

Základem skutečné výchovy je rodina, a pokud nedokážeme tuto nejdůležitější společenskou jednotku obnovit ve výchově dětí, bude naše společnost neschopná spolupráce a tím i jakéhokoli rozvoje – naše společnost bude agresivnější. S tím ale souvisí i právní a morální zodpovědnost všech členů rodiny.

Mladí delikventi dobře vědí, že jejich konání nebude vzhledem k jejich mládí ani došetřeno. Sice některé strany to mají ve volebních programech, ale že by se snad touto problematikou výrazněji zabývali, s tím jsem se prakticky nesetkal a jsou více jen proklamací.

Jediným zájmem našich politiků je přerozdělování státních finančních prostředků projektům, které s výchovou mladé generace moc společného nemají. Výchova je jediná a slovně deklarovaná „liberálnost“ ji nenahradí.

 

Mgr. Václav Komárek, DSSS Ostrava