Ruské překážení

Zkusme se malinko zamyslet nad historií Evropy a Ruska. Zatímco národy na západě Evropy v relativním poklidu, měřeno hrůzami a utrpením Ruska, budovaly svoji civilizaci, na Rusko se valily vlny mongolských hord z východních stepí. Hořící vesnice i města, děti a hlavy padlých obránců narážené na kopí, ženy znásilňované a odváděné do otroctví. 250 roků pod mongolským panstvím. Průraznost mongolské rasy byla v té době taková, že nestát v cestě Rusko, které většinu této pohybové „energie“ absorbovalo, její expanze by skončila na březích Atlantiku. Existovala by dnes západní civilizace, potažmo i ta z ní vzniklá americká, nestát v cestě překážející Rusko?

Na začátku 20. století vstupovala Amerika na světovou scénu, kdy měla převzít úlohu sluhy, četníka a vykonavatele vůle světového kapitálu, byl již její finanční systém pevně v rukou výrobců dolarů z Fedu. Ostatně vznik Fedu za pomoci podplacených senátorů a kongresmanů byl v podstatě podvodem, stvrzený Wilsonovým podpisem za 85000 dolarů. Položme si otázku – jak to může být nezávislá „velmoc“, nemá-li finanční sytém pod kontrolou. Je Fed, jak má v názvu „federální“ opravdu státní institucí a ani se nemůže podívat do vlastních účetních knih, anebo je souborem soukromých bank, jejichž vlastníci jsou propojeni příbuzenskými svazky? Potom je jeho existence nelegální, včetně práva tisknout peníze. Co by suverénní vláda měla k nápravě věci veřejných (finančních) udělat, je nasnadě. Kdysi se o to pokusil americký prezident, který se jmenoval se John Kennedy.

Může stát dlužit státní instituci, v podstatě sám sobě, nebo 18-ti biliónový dluh amerického státu je realitou účetních knih Fedu? Mimo jiné jsou nám vnucovány výjimečné vlastnosti, jimiž Američané prý oplývají, včetně humanismu a lidských práv. Proto bylo humanitárně bombardováno Srbsko, Libye, napaden Afganistán a Irák, vyrobeno „arabské jaro“, Egypt, Sýrie, a v současné době zničená Ukrajina.

Pod dojmem těchto událostí je čas se zeptat, kde že je dnes ta říše zla, a je-li Amerika ještě tou zemí, za kterou jsme ji kdysi považovali. Dnes Bafometova socha před oklahomským parlamentem nebo deskový „menhir“ ve státě Georgia s novým „Desaterem“: Dejte šanci přírodě, udržujte populaci pod pěti sty miliony! Co ale s tím zbývajícím „odpadem“ v počtu 6,5 miliardy? – vývozci humanismu.

Technologické zaostávání aneb důvod válek, se můžeme dočíst a zjistit  v ročence patentů 2012, která sbírá data o patentech ze všech zemí světa. 1. Rusko, 2. Čína, 3. Jižní Korea, 4. Německo, 5. USA. Úkol – dobytí Euroasie není dokončen. Evropa sice, kromě Ruska, dobyta je, co ale s Asií, stojí-li v cestě Rusko? Bez jeho odstranění strategická cesta do středu Asie volná nebude a bez dobytí Asie není možné zavedení Nového světového řádu.

Proto ten spěch – a Ukrajina. Ale síla státu se neměří jen HDP, mírou zadlužení nebo palebnou silou zbraní, nýbrž i jeho vnitřní kompatibilitou. Jsou síly, které stát formují a ty, které ho drolí. Stát bez národa, jen s „občany“, ještě к tomu s těmi různě „multi“, je stát bez kompatibility, určený k rozpadu. Vzhledem k dnešní době státy v Evropě nebudou „rozdroleny“, ale rozstříleny či zničeny.

Taková je možná realita a budoucnost Evropy i Ameriky. Takže NWO snad už nebude třeba. Vlastně ano, zapomínáme na ruské překážení. Proto rada americkému Bafometovi: Neprovokujte Rusko

 

P. S. 

Před časem vyšel na internetu článek s aktuálním názvem: Buď skončíme v pekle s Amerikou, nebo se zachráníme s Ruskem.

 

Zdroj: Svědomí č. 3/2015. Jindřich Koudelka: Přepólování světa aneb všechno je jinak.

Upravil: Mgr. Václav Komárek, DSSS Ostrava