Ruské překážení

Zkusme se malinko zamyslet nad historií Evropy a Ruska. Zatímco národy na západě Evropy v relativním poklidu, měřeno hrůzami a utrpením Ruska, budovaly svoji civilizaci, na Rusko se valily vlny mongolských hord z východních stepí. Hořící vesnice i města, děti a hlavy padlých obránců narážené na kopí, ženy znásilňované a odváděné do otroctví. 250 roků…

Pozvánka na poradu + demonstrace

Srdečně Vás všechny zveme na krajskou poradu DSSS, která se uskuteční v sobotu 18. července od 12:30 hod. v restauraci Sokolka, Ostrava – Muglinov (nad Mexikem), za přítomnosti předsedy DSSS Mgr. Tomáše Vandase. Na to se bude konat demonstrace: „Ne doplatkům na bydlení nepřizpůsobivým na ubytovnách + Ne imigraci a islamizaci“ od 15.00 hod. na náměstí SNP v Ostravě…

Mladá generace a její výchova

Kde se bere v dětech a mládeži agresivní chování, ovládat druhé a vědomě jim ubližovat? Co vede děti k vandalismu a experimentování s návykovými látkami? Tyto otázky jsou aktuální v ČR, ale i v dalších evropských státech. Současná doba vyznává kult mládí. Má to svou logiku – mládí je progresivnější než stáří. A k tomuto nástupu dochází při každých společenských změnách,…

Práce a demokracie

Mnoho lidí si myslí, že pracovat manuálně je pod jejich úroveň. Upínají se k myšlence, že budou dělat jenom tak dlouho, dokud neseženou něco lepšího. Proč má tolik lidí pocit, že těžká či manuální práce není pro ně? Ano, jsou ovlivněni médií, která často vykreslují ideální život v přepychu a pohodlí. Názor, že čím víc musí pracovat,…

Jsme ještě právní stát?

Rozklad naší země je dlouhodobý. Po roce 1989 dochází k potlačení morálních principů za účelem získání peněz a moci jakýmkoliv způsobem. Náprava tohoto rozvratu nebude snadná, ale musí být razantní a zajištěna legislativně. To ovšem není možné, aby se obnovy státu zúčastnili politici, kteří nás do této situace dostali, včetně profláknutých podnikatelů či podnikavců.

Populismus

Populismus je francouzský literární směr 20. a 30. let 20. století, soustřeďující pozornost na život. Tento termín může označovat dva opačné jevy. Ve smyslu politického myšlení i politické praxe. Jeden populismus je hodný pohrdání a druhý prospěšný a nutný pro udržení svobody a dalších podmínek potřebných pro normální slušný život.  Ten první je populismus založený na…

Odmítnutí koncentráku – Euring

„Je-li EU dnes naděje pro naše lepší příští, zítra se pro laxnost a neopatrnost občanů či dokonce indolenci dosazených politiků může stát „žalářem národů“, jak jsme si už v Rakousku-Uhersku odzkoušeli.“ Je neuvěřitelné, jak se pravé cíle EU odhalily a prokázaly v omezování svébytnosti národů. V prvé řadě je to markantní nakomandování „poddaných“ národů do společné měny. Jen…