Černé nebezpečí

Znovu bych chtěl připomenout citát bývalého libyjského vůdce Kaddáfího, že Evropu dobudou pomocí děloh muslimských žen. V Teplicích problém pořádku chtěli řešit vyhláškou, ale p. Šabatová prohlásila, že je protiústavní. Český pedagog, který nechal propadnout muslimskou studentku u maturity, byl odejít ze školství. Reklamy

Dobří a špatní lidé

Položme si otázku, proč se slušným lidem stávají velmi špatné věci. Kdo za to může – jsou to náhody nebo mohou za ně lidé či pohromy? Jeden z důvodů, proč lidé trpí, je čas a nepředvídaná událost. Závisí do veliké míry, kde se člověk v danou chvíli nachází. Ale díl viny za zlo spočívá na lidech.

Manipulace s lidmi

Konec světa se blíží a bude to brzy. Připravte se na to a čiňte pokání, rozlučte se s rodinou a posílejte dary či peníze na číslo účtu… Za tu dobu, co žijeme, byl jeho konec několikrát předpovězen. Co je ale špatné, je to, že k takovému chápání konce světa vede i církev.

Evropo, probuď se!

Je třeba si uvědomit, že evropské poměry se musí řešit v Evropě a ne ve Washingtonu. Do čeho se zamíchá USA, tak to končí obvykle katastrofou. Nabubřelost či nevědomost politické elity USA je snad do nebe volající. Takové případy se opakují tak často, že to nemůže být ani náhoda. Liší se jen osobností, časem, místem a…

Nesnadný vývoj

V roce 2013 jsme zaznamenali rezignaci papeže Benedikta XVI. Teprve když jeho stolec převzal argentinský arcibiskup coby nový papež Francis s programem skromnosti, začali jsme chápat moudrost rozhodnutí kardinálů. Situace ve světě je extrémně napjatá. Západ sám sobě přerostl přes hlavu svou chamtivostí a nenasytností moci pro nestydaté kapitálové skupiny jako jsou „tiskaři peněz“ a výrobci zbraní.…

Proč odejít z Evropské unie

Připomeňme si, když u nás probíhala kampaň o vstupu do Evropské unie, jak nás masírovala média o výhodách, když se staneme členy unie. Školy dostaly propagační materiály, kde byly vyzdvihovány samé výhody – cestování na občanský průkaz, studium, práce a podnikání v cizině včetně kupování majetku a půdy, a dokonce volit a být volen do obecných…