Pozvánka na poradu + demonstrace

Srdečně Vás všechny zveme na krajskou poradu DSSS, která se uskuteční v sobotu 18. července od 12:30 hod. v restauraci Sokolka, Ostrava – Muglinov (nad Mexikem), za přítomnosti předsedy DSSS Mgr. Tomáše Vandase. Na to se bude konat demonstrace: „Ne doplatkům na bydlení nepřizpůsobivým na ubytovnách + Ne imigraci a islamizaci“ od 15.00 hod. na náměstí SNP v Ostravě…

Mladá generace a její výchova

Kde se bere v dětech a mládeži agresivní chování, ovládat druhé a vědomě jim ubližovat? Co vede děti k vandalismu a experimentování s návykovými látkami? Tyto otázky jsou aktuální v ČR, ale i v dalších evropských státech. Současná doba vyznává kult mládí. Má to svou logiku – mládí je progresivnější než stáří. A k tomuto nástupu dochází při každých společenských změnách,…

Svatoplukovy pruty

Slované, původem z oblasti Ukrajiny, se od 5. stol. n. l. usídlovali na Moravě, kde měli  bohaté zdroje obživy a surovin k výrobě kovů. Hlavní sídlo si  Moravané zbudovali na Velehradě. Za největšího rozkvětu Velkomoravské říše (r. 870) tam vládl kníže Svatopluk. Na jeho dvoře byl pohřben český kníže Bořivoj s manželkou Ludmilou a Čechy připadly k Velkomoravské říši.…

Černé nebezpečí

Znovu bych chtěl připomenout citát bývalého libyjského vůdce Kaddáfího, že Evropu dobudou pomocí děloh muslimských žen. V Teplicích problém pořádku chtěli řešit vyhláškou, ale p. Šabatová prohlásila, že je protiústavní. Český pedagog, který nechal propadnout muslimskou studentku u maturity, byl odejít ze školství.

Dobří a špatní lidé

Položme si otázku, proč se slušným lidem stávají velmi špatné věci. Kdo za to může – jsou to náhody nebo mohou za ně lidé či pohromy? Jeden z důvodů, proč lidé trpí, je čas a nepředvídaná událost. Závisí do veliké míry, kde se člověk v danou chvíli nachází. Ale díl viny za zlo spočívá na lidech.

Manipulace s lidmi

Konec světa se blíží a bude to brzy. Připravte se na to a čiňte pokání, rozlučte se s rodinou a posílejte dary či peníze na číslo účtu… Za tu dobu, co žijeme, byl jeho konec několikrát předpovězen. Co je ale špatné, je to, že k takovému chápání konce světa vede i církev.

Evropo, probuď se!

Je třeba si uvědomit, že evropské poměry se musí řešit v Evropě a ne ve Washingtonu. Do čeho se zamíchá USA, tak to končí obvykle katastrofou. Nabubřelost či nevědomost politické elity USA je snad do nebe volající. Takové případy se opakují tak často, že to nemůže být ani náhoda. Liší se jen osobností, časem, místem a…