Organizace v kraji

Místní organizace DM Ostrava
předseda Jan Kuřec
e-mail: kurec@delnickamladez.cz

Místní organizace DM Opava
předsedkyně Monika Sonková
e-mail: dm.opava@Safe-mail.net