Práce a demokracie

Mnoho lidí si myslí, že pracovat manuálně je pod jejich úroveň. Upínají se k myšlence, že budou dělat jenom tak dlouho, dokud neseženou něco lepšího. Proč má tolik lidí pocit, že těžká či manuální práce není pro ně? Ano, jsou ovlivněni médií, která často vykreslují ideální život v přepychu a pohodlí. Názor, že čím víc musí pracovat, aby se uživil, tím méně je úspěšný. To znamená, že pracovat celý den a dostat za to úměrně zaplaceno, už dnes lidem nestačí.

Naopak, mnozí lidé mají z tvrdé práce radost a je pro ně uspokojivá. Zvlášť když sleduje dobrý cíl – štěstí a radost souvisí s prací. Málo či žádná práce nevede k dlouhodobému štěstí, ale k dlouhodobé nudě, lenošení a parazitování; ať parazitují duševně či fyzicky, vede práce vždy k zisku, a to znamená uspokojení hmotných potřeb a prostředek k dosažení cíle. Je to důstojný způsob, jak plnit své závazky vůči sobě a své rodině. Pokud si vyděláte na to, co potřebujete, pak vaše práce splní svůj účel. Navíc zvýší vaši sebeúctu a můžete mít ze sebe dobrý pocit.

Je fakt, že málokdo z nás dělá rád věci, které mu nejdou – a to je důvod, proč mnozí ze své práce nemají radost. Ale vynaložili dost úsilí, aby v ní byli dobří. Faktem také je, že člověk může mít radost téměř z jakékoliv práce, pokud má k ní správný postoj. Ten ale nezískáte, když práci odbýváte nebo děláte jen to nejnutnější.

To se týká i práce pro každou politickou stranu. Vidím různé přístupy či výstupy tzv. tvrdých členů politických stran. Ale jaký užitek z ní mají občané a o této otázce je zvlášť dobře přemýšlet.

Když je člověk bohatý, má to své výhody, ale i úskalí (strach o majetek, život apod.), ale normální občan tento problém nemá. A proto je třeba připomenout, že rubáš nemá kapsy.

Na závěr. Je frustrující vidět lenost a neochotu české populace, zvednout zadek, když TTIP jsou otevřená pracovní místa nejen u nás, ale v celé Evropě. Zhorší se podmínky pro pracující a je rizikem pro ŽP včetně možnosti korporací žalovat stát. Nebude to začátek konce již tak chabé demokracie? A na to upozorňuje politická strana DSSS.

 

Petr Borna, DSSS Ostrava

Zdroj: internet