Svatoplukovy pruty

Slované, původem z oblasti Ukrajiny, se od 5. stol. n. l. usídlovali na Moravě, kde měli  bohaté zdroje obživy a surovin k výrobě kovů. Hlavní sídlo si  Moravané zbudovali na Velehradě.

Za největšího rozkvětu Velkomoravské říše (r. 870) tam vládl kníže Svatopluk. Na jeho dvoře byl pohřben český kníže Bořivoj s manželkou Ludmilou a Čechy připadly k Velkomoravské říši.

Do  Velké Moravy tehdy patřily Čechy, Morava, Slovensko, Polsko, Srbsko a Panonie (západní Maďarsko, severní Jugoslávie  a východní Rakousko).

Když v roce 894 kníže Svatopluk umíral, povolal k sobě své tři syny, rozdělil zemi na 3 díly a předal ji svým třem synům. Prvního učinil vládcem na Velehradě, a druhé dva podřídil prvnímu synovi. Napomínal je ke svornosti a ukázal jim takový příklad. „Svázal tři pruty a podal je postupně každému synovi, aby je zlomili. Když se to žádnému z nich nepodařilo rozdělit ty pruty a každému synovi podal jeden a oni jej lehce přelomili“. Tímto příkladem je napomenul a pravil. “Zůstanete-li svorní a v míru, nepřátelé vás nebudou moci porazit. Povstane-li mezi vámi svár a rozdělíte se na tři vlády, zahubíte se a nepřítel vás zničí! Po smrti Svatopluka setrvali bratři v míru jeden rok. Pak se znesvářili a to uspíšilo zánik Velkomoravské říše.

Byli jsme malou zemí a po rozdělení jsme ještě menší. Okolo je dost supů ze všech stran, kteří nemají s naší zemí dobré úmysly a je pro ně výhodné, když nás rozeštvou- budeme slabí a sami se vzdáme vlády nad vlastním osudem. Je to standartní postup, když chci získat cizí území, „DIVIDE ET IMPERA“ hlásali již staří Římané při svých výbojích: „rozděl a panuj!“

Typickým příkladem je „podpora zahraničních investic“, kdy za peníze daňových poplatníků a úspěšných českých firem je podporován někdo cizí!

V politice dosáhneme změny tak, že změníme zákony, aby platily pro všechny stejně.

Žijeme v těžkém období, které značně komplikuje život. Lidé přicházejí o práci, ceny energií rostou, úspory občana klesají, stejně jako mzdy a důchody, jejichž kupní síla klesá přes nominální dorovnávání a státní úřední šiml je stále splašenější .Přesto nesmíme propadat panice, nostalgii, nebo beznaději. To by jen pomohlo politikům a lidem, kteří za nás rozhodují a vládnou a kteří to myslí dobře především pro sebe.

Kam se poděla důvěra a nakolik se tato investice důvěry  občanům vyplatila – každý má svou vlastní zkušenost. Která politická strana je schopna, či ochotna  prosadit změnu. Není to hnutí Úsvit, které vybralo program DSSS a dnes je v rozkladu díky osobním ambicím některých lidí. To vidím na poslanci ze Severní Moravy, který se kdysi angažoval v Komunistické  straně Československa, pak v Holešovské výzvě, či PRO ALT, až skončil v Úsvitu, aby „vrazil kudlu do zad“ jeho předsedovi a zakladateli.

DSSS se zasazuje od počátku  o změnu poměrů v zemi, kde pseudodemokraté, často zaprodaní, nebo zkorumpovaní rozhodují o všem, o čem má rozhodovat občanská veřejnost . Např. radar v Brdech, zakládání vojenských základen na našem území. I když se pan premiér zmiňoval o opuštěných vojenských prostorech- asi měl na mysli Milovice v Čechách nebo Libavou na Moravě, odkud odešla před lety sovětská armáda, i ta zde byla umístěna se svolením tehdejší vlády.  Jsme pro přímou demokracii, kdy občané mohou v referendu rozhodovat nejen jednou za čtvrt století (vstup do EU).

Je nutno, aby se moc demokratizovala a podstatná část přešla z rukou politiků do rukou občanské veřejnosti. To není utopie, jak tvrdí politici ODS a TOP 09 – příkladem je Švýcarsko! Záleží jen na nás, zda dokážeme stát při sobě.

V politice je situace podobná, jako v legendě o Svatoplukovi. Všichni jsme občany jednoho státu. Volební klání rozhodne o vítězi, vládě a opozici, která „ zásadně nesouhlasí“ a hrozí, že až zvítězí, všechno zásadně změní. Máme tu však společný domov a mělo by nám všem jít o společné blaho.

Poslední dobou se hovoří o volbách po internetu, jaké přinese úspory, mohou se pohodlně účastnit občané žijící v zahraničí atd. Připomínám volby r. 1998, kdy centrální počítač vydal výsledky, které nemají nikde na světě obdobu, že totiž ve třech okresech byly shodné výsledky republikánů a důchodců za životní jistoty. Vzpomínám si na Hyde park či různé soutěže či ankety, jak se manipulovalo s hlasy, Známý je i případ někdejší televizní hry BINGO… Nebo  si myslíte, že občan s dvojím občanstvím, který bydlí v cizině řadu let , má právo  rozhodovat o nás, i když zde neplatí daně.. Pamatujte si, že  se vznikem peněz vznikla souběžně i korupce- ano i  při volbách jde o zachování prebend! Ani slučování stran problém neřeší, jak svědčí slučov, která skončila debaklem parlamentních i neparlamentních stran – viz poslední případ „Národní kongres“, kdy předseda NE Bruselu- Národní demokracie se pokusil narušit 6. Sjezd DSSS a odstranit jejího předsedu Mgr. Tomáše Vandase pomocí nepřátelského videa, e-mailů či SMS se snůškou pomluv. Říká se sice, že více alternativ – méně závislosti, to však platí spíše v energetice, nebo v zemědělství, abychom byli soběstační. Někdo namítne, že takový projekt je EU, ale-máme stejný hlas, jako Německo- a v čele EU jsou lidé nevolení, ale dosazení!

Proto je na místě připomenout heslo bývalého kancléře Německa Konráda Adenauera. „Prohráli jsme válku, vyhrajeme mír!“ A tyto záměry plní ČT placená koncesionáři, která dostala od pana presidenta  „červenou kartu“.

Mgr. Václav Komárek, Ostrava